"Det sätt varpå man finner en lösning på problemet man möter i livet är att leva på ett sådant sätt att det som upplevs som problematiskt försvinner."

(Ludwig Wittgenstein)

Presentation
Reflections
Consultancy
Presentation
Reflections